Sunday, April 10, 2016කාලය යනවා
ඉර හද තරු පාස් කරන්
අවුව වැස්ස පාස් කරන්
කාලය යනවා

තරුවකට බෑ
සදේ හිඩැස වහන්න
අමාවකට බෑසදේ එළිය දකින්න
වැහි බිදුවකට බෑ
ආය අහස දකින්න

අතීතයට උපමාවල් කියන්න
වර්තමානෙ උපමේයන් හදන්න
අනාගතෙ ප්‍රස්තව පිරුලක් කරන්න
මොහොතකට ඉඩක් දෙන්න

No comments:

Post a Comment